Onze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.whosup.be en op het Platform, alsook op alle commerciële relaties die we
starten vanuit Who’s Up.
Who’s Up houdt de persoonsgegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermt deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking
of toegang.
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst.
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);

Who’s Up Saas Platform bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond
van de wet is vereist. Zo er geen wettelijke bewaartermijn bestaat zullen de gegevens tot 2 jaar na het laatste actieve gebruik van de account
worden bewaard.
Bij het gebruik van onze website of het Platform gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de manier waarop wij omgaan met uw
gegevens.
U kan te allen tijde beroep doen op uw privacy rechten door simpelweg contact op te nemen met Who’s Up via [email protected]. Het is ook
mogelijk om alle eigen persoonlijke gegevens op elk gegeven moment aan te passen.
Via het Platform is het mogelijk om via directe links naar andere websites te worden gestuurd. Who’s Up is niet verantwoordelijk voor het
privacy beleid van deze partners.
Who’s Up staat in voor de veilige doorgifte van persoonsgegevens via het Platform, maar is niet verantwoordelijk voor de privacy afspraken
die worden besproken tussen werkgever en kandidaat. Elke werkgever is verantwoordelijk voor hun eigen privacy statement.
Onze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.whosup.be en op het Platform, alsook op alle commerciële relaties die we
starten vanuit Who’s Up. De actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op onze website.
Who’s Up houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG, ook gekend als GDPR – ‘General Data Protection Regulation’), waaraan
elke organisatie moet voldoen sinds 25 mei 2018.
Gegevens die worden bewaard bij het bezoeken van de website: Algemene informatie over de manier waarop u onze website heeft bezocht.
Gegevens die worden bewaard bij het gebruik van het Platform:

Info werkzoekende

 • Algemene Info
 • Email
 • Tel
 • Video
 • Gewenst jobtype
 • Gewenst ploegensysteem
 • Gewenst arbeidsregime
 • Persoonlijkheidsprofilering
 • Werkervaring
 • Foto
 • Video
 • CV
 • Talen
 • Diploma’s
 • Locatie
 • Functie
 • Skills
 • Loonvoorwaarden
 • Geboortedatum
 • Adres

Info Werkgever

 • Naam + Voornaam gebruiker
 • Emailadres gebruiker
 • Geboortedatum gebruiker
 • Foto gebruiker
 • Foto werkgever
 • Video

Gegevens bedrijf:

 • Naam
 • BTW-nummer
 • Telefoonnummer
 • Straatnaam en nummer
 • Postcode
 • Stad
 • Provincie
 • Land
 • Algemene Info
 • Website

Accounts Sociale Media:

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Pinterest