Privacy

Onze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.whosup.be en op het platform (zowel mobiele app als online platform), alsook op alle commerciële relaties die we starten vanuit Who’s up. 

Who’s Up houdt de persoonsgegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermt deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang. 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor: 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …)

Who’s Up Saas Platform bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist. Zo er geen wettelijke bewaartermijn bestaat zullen de gegevens tot 2 jaar na het laatste actieve gebruik van de account worden bewaard. Bij het gebruik van onze website en/of het platform gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. 

U kan te allen tijde beroep doen op uw privacy rechten door simpelweg contact op te nemen met Who’s Up via [email protected] Het is ook mogelijk om alle eigen persoonlijke gegevens op elk gegeven moment aan te passen. 

Via het platform is het mogelijk om via een directe link naar andere websites te worden gestuurd, Who’s Up is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze partners. 

Who’s Up staat in voor de veilige doorgift van persoonsgegevens via het Platform, maar is niet verantwoordelijk voor de privacy afspraken die worden besproken tussen de persoon die de referral doorgeeft en de persoon die wordt doorverwezen enerzijds en werkgever en kandidaat anderzijds. 

De actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op onze website. Who’s Up houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG, ook gekend als GDPR – “General Data Protection Regulation”), waaraan elke organisatie moet voldoen sinds 25 mei 2018. 

Gegevens die worden bewaard bij het gebruik van onze applicatie en/of platform. 

Info gebruiker mobiele applicatie:

 • Algemene info
 • Email
 • Tel
 • Video
 • Gewenste jobtype
 • Gewenst ploegensysteem
 • Gewenst arbeidsregime
 • Persoonlijkheidsprofilering (insights)
 • Werkervaring
 • Foto
 • CV
 • Talen
 • Diploma’s
 • Locatie
 • Functie
 • Skills
 • Loonsverwachtingen
 • Geboortedatum
 • Adres

Info werkgever:

 • Naam & voornaam gebruiker
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Foto
 • Video
 • Bedrijfsgegevens (Naam, BTW nummer, telefoon, email, adres, website, sociale media pagina’s)